Kommunal handlingsplan mal selvmord

En hjelp for kommuner til utarbeiding av:

Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

Brukerorgansiasjoner og frivillige organisasjoner:
Leve logo
Mental helse logo
Kirkens SOS logo
Foreningen for kjønns. og seksualitetsmangfold logo
Blå Kors logo
Hjelpetjenester på nett:
Link til snakk om psyken
Link til snakk om mobbing