Kommunal handlingsplan mal selvmord

En hjelp for kommuner til utarbeiding av:

Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

Om nettsiden

Nettsiden er utviklet av RVTS, og målgruppen er kommuner som skal utarbeide kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading.

Nettsiden er under kontinuerlig utvikling, og vi tar gjerne imot innspill eller spørsmål!

Ta kontakt med redaksjonsgruppen:

Sylvia Haukanes, kommunikasjonsrådgiver, RVTS Vest
Annie Norevik, spesiakonsulent, RVTS Vest
Rita Småvik, rådgiver, RVTS Midt