Kommunal handlingsplan mal selvmord

En hjelp for kommuner til utarbeiding av:

Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

Kommunen skal forebygge, avdekke, avverge, behandle og følge opp selvskading og selvmordsforsøk. En god måte å gjøre dette på, er å lage en handlingsplan med konkrete tiltak.

RVTS kan bistå i utarbeidelse av kommunen sin kommunale handlingsplan. Det finnes et RVTS i hver region.

De Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)  har kompetanse om selvmordsforebygging og forebygging av selvskading, så ta gjerne kontakt med ditt regionale senter.

Aktuelt:

Film om kommunal handlingsplan om forebygging av selvmord og selvskading.

«Å snakke om sjølvmordstankar kan redde liv». Folkehelsekampanje laga av Helsedirektoratet, for å forebygge selvmord. Se Helse Norge sin informasjonsside om selvmord og selvmordstanker, og hva du kan gjøre om du opplever dette.

Helsedirektoratet har laget et ressurskart som viser de ulike aktørene som bidrar eller kan bidra i planlegging og organisering av det selvmordsforebyggende arbeidet.