En hjelp for kommuner til utarbeiding av:

Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

RVTS kan bistå i utarbeidelse av deres kommunale handlingsplan. Det finnes et RVTS i hver region.

De Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)  har kompetanse om selvmordsforebygging og forebygging av selvskading, så ta gjerne kontakt med ditt regionale senter.

Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord
2020-2025

© 2020 | RVTS​​ | Ved bruk av denne nettsiden aksepterer du cookies fra Google Analytics.