Kommunal handlingsplan mal selvmord

En hjelp for kommuner til utarbeiding av:

Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

Hvordan ser det ut i vår kommune?

Undersøk hvordan status og samfunnsbilde ser ut i din kommune i forhold til selvmord og selvskading:

Forslag til elementer man bør og kan undersøke:

  • Ulikheter mellom kjønn
  • Ulikheter mellom aldersgrupper
  • Sårbare grupper (etniske minoriteter, urbefolkning, LGBT med flere)
  • Hva vet vi om selvmordsforsøk, selvskading og smitteeffekter i vår kommune?*
  • Vet vi noe om mørketall?

* Selvskading og selvmord – veiledende materiell for kommunene om forebygging

 

Statistikk:

En handlingsplan bør inneholde en faktadel som blant annet inneholder faktorer som kan øke selvmordsfaren, det kan være psykiske helseproblemer, rus, traumer, sorg, tap og andre. Like viktig er også faktorer som kan beskytte mot selvmord, som at kommunen har fokus på god psykisk helse, tilhørighet, åpenhet, møteplasser for alle aldersgrupper og annet.

 

Her finner vi kilder til statistikk

  • Folkehelseinstituttet (statistikkbanken), de kan kontaktes for bistand til den enkelte kommune (vær oppmerksom på at små kommuner har små tall så anonymiteten kan bli en utfordring)
  • Folkehelseprofiler
  • UngData/SHOT
  • Kommunalt pasient- og brukerregister