En hjelp for kommuner i utarbeiding av:

Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading